Трипериоден систем
Холоцен Железно време Протоисторија
Доцно бронзено време  
Средно бронзено време
Младо бронзено време
Бронзено време
Бакарно време (енеолит)    
Младо камено време (неолит) Праисторија
Мезолит / Епипалеолит
Плеистоцен Доцен палеолит  
Среден палеолит
Ран палеолит
Палеолит
Камено време

Холоценската епоха е геолошки период, кој започнува приближно 11.550 календарски години пред денешно време, односно околу 9600 п.н.е.) и истата продолжува до денес. Холоценот е дел од неогените и квартерни периоди. Неговото име доаѓа од грчките зборови ὅλος (холос, сосема или потполно) и καινός (каинос, ново), со комбинирано значење „сосема блиско, ново“.

Холоценот уште го носи и името „алувиумска епоха“, но ова име е веќе подзаборавено.

Надворешни врскиУреди