Орман

појаснителна страница

Орман — турцизам со значење шума или гора, но и чест топоним во Македонија. Истиот може да се однесуваза: