Маркови Кули (појаснување)

појаснителна страница
(Пренасочено од Маркови Кули)

Маркови Кули се тврдини од средниот век познати по Крале Марко (околу 1335-1395), последниот крал што владеел во големиот дел од Македонија пред повеќевековната власт на турските султани и станал најпознат јунак на епското народно творештво не само на Македонците, туку и пошироко.