Манџурски јазиктунгуски јазик што се зборува во североисточна НР Кина од народ Манџурци. Јазикот го зборуваат околу 70 луѓе иако бројот на Манџурците е околу 10 милиони. Скоро сите Манџурци зборуваат кинески јазик. Води потекло од џурченскиот јазик, кој се преточил во него во XVII век.

Манџурски јазик
ᠠᠨᠵᡠ manju gisun 
Изговор: манџу гисун
Зборуван во: НР Кина 
Регион: Азија
Вкупно говорници:
Јазично семејство: алтајски
 Тунгуски јазици
  Манџурски јазик 
Писмо: Манџурска азбука
Јазични кодови
ISO 639-1: нема
ISO 639-2: mnc
ISO 639-3: id=mnc mnc

Како наречје на манџурскиот се смета сибенскиот јазик на народот Сибе.

Гласови

уреди

Согласки

уреди
лабијални дентални непчани меконепчани
носни m n ɲ 1 ŋ 2
експлозивни и
африкативни
безвучни p t ʧ 3 k
звучни b d ʤ 4 g
фрикативни f s ʃ 5 x 6
вевни r
апроксимантни l j 7 w

Самогласки

уреди
неутрални предни задни
i o
u ʊ (ū)
e a

Поврзано

уреди