Манџурија е огромен географски регион во североисточниот дел на Кина. Најголем град е Пинкјанг.

Манџурија