Статуа

скулптура која воглавно претставува тело на човек
(Пренасочено од Кип)

Статуа[1] или кип[2]скулптура во некоја форма претставувајќи личност или личности, животно или настан, најчесто целосни, а не по делови како што на пример се бистите и речиси секогаш во вистинска големина а некогаш и поголеми.

Огист Роден, Мислителот, бронза, 1902, Копенхаген, Данска

Статуата како тема во уметноста

уреди
 • „Претколумбовска статуа“ - песна на полскиот поет Адам Важик од 1957 година.[3]
 • „Статуи“ (The Statues) - песна на ирскиот поет Вилијам Батлер Јејтс.[4]
 • „Статуи“ - песна на рускиот поет Алексеј Паршчиков.[5]
 • „Царскоселската статуа“ — песна на рускиот поет Александар Пушкин од 1830 година.[6]
 • „За статуата на играчот на свајка“ — песна на рускиот поет Александар Пушкин од 1836 година.[7]
 • „За статуата на играчот на пиљак“ — песна на рускиот поет Александар Пушкин од 1836 година.[8]
 • „Господинот Когито ја среќава во Лувр статуата на Големата мајка“ - песна на полскиот поет Збигњев Херберт.[9]
 • „Грчки кип“ - песна на полската поетеса Вислава Шимборска.[10]
 • „Статуа-посетителка“ (англиски: Visiting Statue) — песна на канадската музичарка Grimes од 2011 година.[11]

Наводи

уреди
 1. „статуа“Дигитален речник на македонскиот јазик
 2. „кип“Дигитален речник на македонскиот јазик
 3. Savremena poljska poezija. Beograd: Nolit, 1964, стр. 83.
 4. Viljem Batler Jejts, Kula. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod, 1978, стр. 174-176.
 5. Антологија руске лирике – X-XXI век. Књига III: Средина XX века – поч. XXI века (неомодернизам, неоавангарда, постмодернизам и нова трагања). Београд: Paidea, 2007, стр. 235.
 6. A. S. Puškin, Lirika. Rad, Beograd, 1979, стр. 214.
 7. A. S. Puškin, Lirika. Rad, Beograd, 1979, стр. 300.
 8. A. S. Puškin, Lirika. Rad, Beograd, 1979, стр. 301.
 9. Zbignjev Herbert, Izabrane pesme. Beograd: Treći trg – Čigoja štampa, стр. 128.
 10. Vislava Šimborska, Izabrane pesme. Beograd: Treći trg, 2014, стр. 366-367.
 11. Discogs, Grimes (4) ‎– Visions (пристапено на 15.4.2021)