Квадратен јард (симб. sq yd, yd², јд²) — неметричка (британско-американска) единица за површина, некогаш во широка употреба во целиот англофонски. Денес се користи во САД, Велика Британија, Канада, Пакистан и Индија. а во сите останати земји е заменета со квадратниот метар. Еден квадратен јард е плоштината на квадрат со страна од еден јард (3 ст, 36 ин, 0,9144 м) во должина. Не постои стандарден и општоприфатен симбол за квадратниот јард, но најчести меѓународни симболи се sq yd и yd², како и македонскиот јд².

Претворање во други единици

уреди

Еден квадратен јард е еднаков на:

Поврзано

уреди