Квадратна милја (анг. square mile) е британска (империјална) и американска единица мерка за површина еднаква на површината на квадрат со страни од по една пропишана милја. Ова не е исто што и англискиот израз miles square („милји на квадрат“), што само изразува колку милји има страната, пред да биде дигната на квадрат за да се добие површината. На пример, 20 милји на квадрат (20×20 милји) се 400 квадратни милји.

1 квадратна милја =640 акри
=27 878 400 квадратни стапки
=2,589988110336 квадратни километри (точно)
≈260 хектари


Оретворање уреди

1 квадратна милја е еднаква на: