Геолошка табела
ЕРА ПЕРИОД
Кенозоик Квартар
Неоген
Палеоген
Мезозоик Креда
Јура
Тријас
Палеозоик Перм
Карбон
Девон
Силур
Ордовик
Камбриум

Камбриумот е најраниот период од Палеозојската ера (Палеозоик) кој го опфаќа времето од пред околу 555 и 505 милиони години. Тој е именуван по Камбрија, каде за првпат се испитувани карпите од овој период.

Во геолошката временска скала, Камбриумот е сместен помеѓу Предкамбриумот и Ордовикот. Тој обележува една важна етапа во историјата на животот на Земјата. Тоа е затоа што тогаш се појавиле поглавните групи на животни. Фосили кои се среќаваат во Камбриумот се:

  • фосили од едиакарската фауна
  • првите посложени фосили-траги
  • првите фосили од черупкеста фауна
  • фосили на типичната камбриска макрофауна.