Геолошка табела
ЕРА ПЕРИОД
Кенозоик Квартар
Неоген
Палеоген
Мезозоик Креда
Јура
Тријас
Палеозоик Перм
Карбон
Девон
Силур
Ордовик
Камбриум

Камбриумот е најраниот период од Палеозојската ера (Палеозоик) кој го опфаќа времето од пред околу 555 и 505 милиони години. Тој е именуван по Камбрија, каде за првпат се испитувани карпите од овој период.

Во геолошката временска скала, Камбриумот е сместен помеѓу Предкамбриумот и Ордовикот. Тој обележува една важна етапа во историјата на животот на Земјата. Тоа е затоа што тогаш се појавиле поглавните групи на животни. Фосили кои се среќаваат во Камбриумот се:

  • фосили од едиакарската фауна
  • првите посложени фосили-траги
  • првите фосили од черупкеста фауна
  • фосили на типичната камбриска макрофауна.

Развој на живиот свет

уреди

Камбриум најдобро може да се опише како време на еволуциона експлозија. На почетокот на овој период, животните развиваат скелетни, тврди делове, кои им служат како заштита и потпора на мекото тело. Свои претставници, во текот на камбриум, имаат сите кругови на марински бербетници, со исклучок на Bryozoa. Доминантни морски бербетниаци со скелет се трилобити, брахиоподи и археоцијатиди.

 
Фосил на трилобит