Дебрца (или Дебарца) — котлина во западниот дел на Македонија.[1] Се наоѓа помеѓу Илинска и Плакенска Планина од исток и Стогово и Караорман од запад. Зафаќа површина од 368 км2. Низ средината на Дебрца води магистралниот пат М–4 кој ја поврзува на југ со Охрид и Струга, а на север со Кичево и Скопје. Се дели на Северна, Средна и Долна Дебрца. Геолошкиот состав го прават филитоидни метаморфити, карбонатни и магматски карпи како и езерски, алувијални, делувијални и моренски седименти. Климата е умереноконтинентална. Реката Сатеска претставува главна одводна артерија на целото подрачје. Во Дебрца постојат 24 селски населби, сите населени со Македонци. Централна населба е Белчиште, а најголемо село е Велмеј. Цела Дебрца е зафатена од силен миграционен бран, па бројот на населението денеска во голема мера е намален.[2]

Поглед на котлината Дебрца од Илинска Планина.
За други значења на поимот Дебрца, видете на појаснителната страница

Галерија

уреди

Поврзано

уреди

Наводи

уреди
  1. С. Томић, Дебарца, „Братство“, књ. XXII, Нови Сад, 1923
  2. М. Маџевиќ и Д. Василевски, Просторно-популациски одлики на населбите од Дебарца, „Годишен Зборник на Институтот за географија, при Дебарското Езеро (Шпилје) ПМФ“, кн. 35–36, Скопје, 2001