Дамоклоид

вид астероид со кометна орбита

Дамоклоиди — класа на мали планети кои имаат орбити со големо занесување типични за комети како Халеевата, но без кома или опашка. Класата е наречена по првото откриено тело од овој вид, астероидот 5335 Дамокло. Според англискиот астроном Дејвид Џуит, дамоклоидот е тело со Тисеранов параметар во однос на Јупитер од 2 или помалку (TJ ≤ 2),[1] додека пак според јапонскиот астроном Акимаса Накамура, групата треба да го задоволи орбиталниот критериум:[2]

  • q < 5,2 ае, a > 8,0 ае и e > 0,75,
  • или пак i > 90°

Меѓутоа, втората дефиниција која не се осврнува на Јупитер ги изоставува објектите како (127546) 2002 XU93, 2003 WG166 и 2004 DA62.[3]

Користејќи го Тисерановиот параметар во однос на Јупитер од 2 или помалку, денес се познати 155 потенцијални дамоклоиди.[4] Од нив, 122 имаат орбитални лакови поголеми од 30 дена под услов на умерена орбита.[1][5] Имаат просечен полупречник од 8 км претполагајќи албедо од 0,04. Измерени се албедата на четири дамоклоиди, и утврдено е дека тие се меѓу најтемните објекти во Сончевиот Систем. Дамоклоидите имаат црвеникава боја, но не толку црвена како многу објекти од Кајперовиот Појас или кентаурите. Други членови на дамоклоидната класа се 2013 BL76, 2012 DR30, 2008 KV42, (65407) 2002 RP120 и 20461 Диоретса.

Повратните објекти како Халеевата комета и дамоклоидот (343158) 2009 HC82 достигнуваат брзини (релативни на Земјата) од 81 км/с (290.000 км/ч).[6]

ПотеклоУреди

Се смета дека дамоклоидите се всушност јадра на комети од халеевски вид кои го потрошиле сиот испарлив материјал испуштајќи гасови и со тоа станале „заспани“. Ваквите комети веројатно настануваат во Ортовиот Облак. Постојат низа објекти сметани за дамоклоиди (добиле привремени ознаки), кои потоа покажале кома и така биле препознаени како комети. Такви се C/2001 OG108 (LONEOS), C/2002 CE10 (LINEAR), C/2002 VQ94 (LINEAR), C/2004 HV60 (Спејсвоч) и др. Друг показател за нивното кометно потекло е фактот што некои дамоклоиди имаат повратни орбити, за разлика од останатите мали планети (астероиди).

СписокУреди

Ова есписок на 18 тела со бројна ознака и 165 тела од SBDB на JPL кои ги задоволуваат критериумите за дамоклоиди според сознанијата во јануари 2020 г. Ова значи дека имаат повратна орбита, или го содржат следниве орбитални елементи: q < 5,2 ае, a > 8,0 ае и e > 0,75. Даден е и Тисерановиот параметар во однос на Јупитер (TЈуп). Критериумите на Акимаса Накамура и TЈуп помал од 2 во голема мера се рамносилни, бидејќи само мал број тела не го преминуваат утврдениот праг на TЈуп. Највеќето дамоклоиди се наведени во списокот на ЦМП на други необични астероиди.[7] Орбиталните податоци се од базата на тела со и без бројни ознаки на JPL.[8] Тука се вклучени и некои комети, но не е хиперболичните тела како A/2019 G4, Оумуамуа и 2I/Борисов, кои се две меѓуѕвездени тела. Дамоклоид и белешки)

Ознака a
(ае)
e i
(°)
Орбитални критериуми и класи q
(ае)
Q
(ае)
Наводи
Клас. Поврат. TЈуп TJ ≤ 2
5335 Дамокле 11,84 0,866 61,6 КЕН 1,157  Д 1,59 22,09 ЦМП · JPL
(15504) 1999 RG33 9,38 0,774 34,9 КЕН 1,948  Д 2,12 16,64 ЦМП · JPL
20461 Диоретса 23,9 0,9 160,4 КЕН  Д -1,541  Д 2,39 45,42 ЦМП · JPL
(65407) 2002 RP120 53,71 0,954 119,1 ЗНТ  Д -0,837  Д 2,46 104,97 ЦМП · JPL
(154783) 2004 PA44 14,22 0,76 3,3 КЕН 2,510 3,41 25,03 ЦМП · JPL
(330759) 2008 SO218 8,12 0,563 170,3 КЕН  Д -1,394  Д 3,55 12,69 ЦМП · JPL
(336756) 2010 NV1 281,17 0,967 140,7 ЗНТ  Д -2,901  Д 9,4 552,94 ЦМП · JPL
(342842) 2008 YB3 11,6 0,441 105,1 КЕН  Д -0,248  Д 6,48 16,72 ЦМП · JPL
(343158) 2009 HC82 2,53 0,807 154,4 БЗТ  Д 1,316  Д 0,49 4,57 ЦМП · JPL
(434620) 2005 VD 6,67 0,251 172,9 КЕН  Д -1,396  Д 5 8,35 ЦМП · JPL
(459870) 2014 AT28 10,92 0,403 165,5 КЕН  Д -2,092  Д 6,52 15,32 ЦМП · JPL
(468861) 2013 LU28 187,07 0,953 125,4 ЗНТ  Д -2,068  Д 8,74 365,4 ЦМП · JPL
(471325) 2011 KT19 35,64 0,33 110,1 ЗНТ  Д -1,555  Д 23,88 47,41 ЦМП · JPL
514107 Каепаокаавела 5,13 0,379 163,1 друго  Д -0,744  Д 3,19 7,07 ЦМП · JPL
(518151) 2016 FH13 24,53 0,614 93,6 КЕН  Д -0,003  Д 9,46 39,6 ЦМП · JPL
(523797) 2016 NM56 71,96 0,854 144 ЗНТ  Д -3,061  Д 10,53 133,39 ЦМП · JPL
(523800) 2017 KZ31 53,88 0,796 161,7 ЗНТ  Д -3,598  Д 10,97 96,8 ЦМП · JPL
(528219) 2008 KV42 41,88 0,495 103,4 ЗНТ  Д -1,018  Д 21,14 62,62 ЦМП · JPL
1996 PW 258,24 0,99 30,1 ЗНТ 1,708  Д 2,48 513,99 ЦМП · JPL
1997 MD10 26,47 0,943 59,5 КЕН 0,961  Д 1,52 51,42 ЦМП · JPL
1998 QJ1 11,25 0,815 23,7 КЕН 2,024 2,08 20,41 ЦМП · JPL
1998 WU24 15,14 0,906 42,4 КЕН 1,409  Д 1,42 28,86 ЦМП · JPL
1999 LE31 8,13 0,466 151,8 КЕН  Д -1,309  Д 4,34 11,92 ЦМП · JPL
1999 XS35 17,77 0,947 19,4 БЗТ 1,411  Д 0,94 34,61 ЦМП · JPL
2000 AB229 52,56 0,956 68,3 ЗНТ 0,790  Д 2,32 102,81 ЦМП · JPL
2000 DG8 10,76 0,794 129,2 КЕН  Д -0,624  Д 2,22 19,31 ЦМП · JPL
2000 HE46 23,66 0,899 158,6 КЕН  Д -1,516  Д 2,38 44,93 ЦМП · JPL
2000 KP65 90,59 0,963 45,6 ЗНТ 1,625  Д 3,33 177,86 ЦМП · JPL
2002 RN109 547,97 0,995 58,3 ЗНТ 1,075  Д 2,68 1093,26 ЦМП · JPL
2003 UY283 33,33 0,896 18,9 ЗНТ 2,284 3,47 63,19 ЦМП · JPL
2003 WN188 14,4 0,846 26,8 КЕН 1,944  Д 2,22 26,58 ЦМП · JPL
2004 CM111 33,73 0,851 4,7 ЗНТ 2,821 5,03 62,42 ЦМП · JPL
2004 NN8 99,42 0,976 165,6 ЗНТ  Д -1,782  Д 2,36 196,48 ЦМП · JPL
2005 HL3 11,29 0,831 35,7 КЕН 1,790  Д 1,9 20,67 ЦМП · JPL
2005 NP82 5,87 0,477 130,5 КЕН  Д -0,326  Д 3,07 8,67 ЦМП · JPL
2005 OE 63,07 0,952 67,5 ЗНТ 0,899  Д 3,04 123,1 ЦМП · JPL
2005 SB223 29,41 0,905 91,4 КЕН  Д 0,128  Д 2,79 56,04 ЦМП · JPL
2005 TJ50 9,16 0,584 110,3 КЕН  Д -0,177  Д 3,81 14,51 ЦМП · JPL
2005 VX3 815,3 0,995 112,3 ЗНТ  Д -0,943  Д 4,1 1626,5 ЦМП · JPL
2006 BZ8 9,6 0,803 165,3 КЕН  Д -1,022  Д 1,89 17,31 ЦМП · JPL
2006 EX52 42,3 0,94 150,2 ЗНТ  Д -1,570  Д 2,55 82,04 ЦМП · JPL
2006 LM1 32,19 0,885 172,1 ЗНТ  Д -2,133  Д 3,7 60,67 ЦМП · JPL
2006 RG1 25,61 0,921 133,5 КЕН  Д -0,988  Д 2,03 49,2 ЦМП · JPL
2006 RJ2 9,67 0,761 164,6 КЕН  Д -1,168  Д 2,31 17,02 ЦМП · JPL
2006 SO134 19,51 0,832 4,2 КЕН 2,412 3,29 35,74 ЦМП · JPL
2007 DA61 467,7 0,994 76,5 ЗНТ 0,483  Д 2,67 932,74 ЦМП · JPL
2007 VW266 5,45 0,39 108,3 друго  Д 0,363  Д 3,32 7,57 ЦМП · JPL
2008 BN18 30,42 0,914 28,8 ЗНТ 1,888  Д 2,61 58,24 ЦМП · JPL
2008 SE82 19,33 0,836 17,4 КЕН 2,287 3,17 35,49 ЦМП · JPL
2008 WA95 14,03 0,878 60,1 КЕН 1,154  Д 1,71 26,34 ЦМП · JPL
2009 AU16 23,59 0,917 69,8 КЕН 0,807  Д 1,95 45,22 ЦМП · JPL
2009 DD47 47,98 0,954 107,5 ЗНТ  Д -0,439  Д 2,22 93,73 ЦМП · JPL
2009 FW23 11,52 0,855 86,5 КЕН 0,546  Д 1,67 21,37 ЦМП · JPL
2009 QY6 12,47 0,834 137,8 КЕН  Д -0,848  Д 2,07 22,86 ЦМП · JPL
2009 YS6 20,14 0,92 147,8 КЕН  Д -1,048  Д 1,62 38,67 ЦМП · JPL
2010 BK118 376,12 0,984 143,9 ЗНТ  Д -2,451  Д 6,1 746,15 ЦМП · JPL
2010 CG55 31,84 0,91 146,2 ЗНТ  Д -1,541  Д 2,86 60,82 ЦМП · JPL
2010 EB46 31,45 0,952 156,6 ЗНТ  Д -1,213  Д 1,5 61,4 ЦМП · JPL
2010 EJ104 21,64 0,9 41,4 КЕН 1,571  Д 2,16 41,11 ЦМП · JPL
2010 EQ169 2,09 0,093 92 АГП  Д 2,449 1,89 2,28 ЦМП · JPL
2010 GW64 62,9 0,941 105,2 ЗНТ  Д -0,535  Д 3,71 122,1 ЦМП · JPL
2010 GW147 170,07 0,968 99,9 ЗНТ  Д -0,460  Д 5,39 334,75 ЦМП · JPL
2010 JH124 69,91 0,963 53,4 ЗНТ 1,259  Д 2,61 137,22 ЦМП · JPL
2010 JC147 14,62 0,762 41,7 КЕН 1,977  Д 3,48 25,76 ЦМП · JPL
2010 LG61 6,28 0,784 123,8 КЕН  Д 0,069  Д 1,36 11,2 ЦМП · JPL
2010 OR1 26,93 0,924 143,9 КЕН  Д -1,214  Д 2,05 51,82 ЦМП · JPL
2010 OM101 26,04 0,918 118,8 КЕН  Д -0,655  Д 2,13 49,95 ЦМП · JPL
2010 PO58 13,14 0,779 121,4 КЕН  Д -0,641  Д 2,9 23,38 ЦМП · JPL
2011 MM4 21,22 0,473 100,5 КЕН  Д -0,403  Д 11,18 31,25 ЦМП · JPL
2011 OR17 278,54 0,989 110,5 ЗНТ  Д -0,746  Д 3,12 553,96 ЦМП · JPL
2011 SP25 19,55 0,884 109,2 КЕН  Д -0,330  Д 2,27 36,84 ЦМП · JPL
2011 UR402 18,62 0,779 24,6 КЕН 2,439 4,12 33,12 ЦМП · JPL
2011 WS41 37,85 0,945 141,6 ЗНТ  Д -1,242  Д 2,07 73,62 ЦМП · JPL
2012 HD2 63 0,959 146,8 ЗНТ  Д -1,560  Д 2,56 123,44 ЦМП · JPL
2012 KA51 3000 0,998 70,7 ЗНТ 0,911  Д 4,91 5995,09 ЦМП · JPL
2012 TL139 29,53 0,881 160 КЕН  Д -1,944  Д 3,52 55,54 ЦМП · JPL
2012 YO6 6,31 0,478 106,9 КЕН  Д 0,262  Д 3,29 9,33 ЦМП · JPL
2012 YE8 9,3 0,589 136 КЕН  Д -0,996  Д 3,82 14,77 ЦМП · JPL
2013 BN27 59,34 0,974 101,8 ЗНТ  Д -0,227  Д 1,56 117,13 ЦМП · JPL
2013 BL76 937,32 0,991 98,6 ЗНТ  Д -0,528  Д 8,36 1866,28 ЦМП · JPL
2013 HS150 58,12 0,951 97,1 ЗНТ  Д -0,166  Д 2,82 113,43 ЦМП · JPL
2013 JD4 12,11 0,865 73 КЕН 0,878  Д 1,64 22,59 ЦМП · JPL
2013 LA2 5,68 0,466 175,1 КЕН  Д -0,928  Д 3,04 8,33 ЦМП · JPL
2013 LD16 81,54 0,969 154,7 ЗНТ  Д -1,712  Д 2,55 160,52 ЦМП · JPL
2013 LG29 17,03 0,791 15,4 КЕН 2,440 3,56 30,5 ЦМП · JPL
2013 NS11 12,6 0,786 130,3 КЕН  Д -0,831  Д 2,69 22,51 ЦМП · JPL
2013 YG48 8,18 0,752 61,3 КЕН 1,429  Д 2,03 14,33 ЦМП · JPL
2014 CW14 33,02 0,869 170,8 ЗНТ  Д -2,299  Д 4,31 61,72 ЦМП · JPL
2014 JJ57 7 0,292 95,9 КЕН  Д 0,514  Д 4,96 9,04 ЦМП · JPL
2014 MH55 48,1 0,907 92,6 ЗНТ  Д -0,006  Д 4,48 91,72 ЦМП · JPL
2014 PP69 21,34 0,941 93,7 БЗТ  Д 0,156  Д 1,25 41,43 ЦМП · JPL
2014 SQ339 28,88 0,904 128,5 КЕН  Д -1,076  Д 2,78 54,98 ЦМП · JPL
2014 UV114 13,86 0,71 171 КЕН  Д -1,895  Д 4,02 23,7 ЦМП · JPL
2014 XS3 72,46 0,955 101,4 ЗНТ  Д -0,366  Д 3,25 141,67 ЦМП · JPL
2015 AO44 22,04 0,836 139,9 КЕН  Д -1,493  Д 3,62 40,45 ЦМП · JPL
2015 BH311 9,17 0,729 94,5 КЕН  Д 0,424  Д 2,49 15,85 ЦМП · JPL
2015 FK37 441,08 0,989 156,1 ЗНТ  Д -2,507  Д 4,96 877,2 ЦМП · JPL
2015 RK245 80,21 0,966 91,7 ЗНТ  Д 0,005  Д 2,76 157,65 ЦМП · JPL
2015 RE277 20,2 0,764 1,6 КЕН 2,798 4,76 35,63 ЦМП · JPL
2015 RL277 34,78 0,851 3,1 ЗНТ 2,863 5,19 64,37 ЦМП · JPL
2015 RM306 255,28 0,955 176 ЗНТ  Д -4,118  Д 11,45 499,1 ЦМП · JPL
2015 TN178 54,26 0,956 91,1 ЗНТ  Д 0,059  Д 2,39 106,13 ЦМП · JPL
2015 TS350 142,79 0,965 58 ЗНТ 1,498  Д 5,05 280,53 ЦМП · JPL
2015 XN63 18,9 0,927 19,4 КЕН 1,621  Д 1,37 36,42 ЦМП · JPL
2015 XX351 14,53 0,854 159,1 КЕН  Д -1,269  Д 2,13 26,94 ЦМП · JPL
2015 XR384 36,7 0,903 157,5 ЗНТ  Д -1,969  Д 3,57 69,84 ЦМП · JPL
2015 YY18 19,41 0,831 118,2 КЕН  Д -0,749  Д 3,28 35,53 ЦМП · JPL
2016 AT281 63,39 0,958 22,2 ЗНТ 1,943  Д 2,68 124,09 ЦМП · JPL
2016 CO264 48,1 0,937 129,8 ЗНТ  Д -1,247  Д 3,01 93,18 ЦМП · JPL
2016 DF2 7,2 0,538 167,1 КЕН  Д -1,209  Д 3,32 11,07 ЦМП · JPL
2016 EJ203 67,43 0,96 171 ЗНТ  Д -1,925  Д 2,73 132,13 ЦМП · JPL
2016 JK24 13,06 0,661 152,3 КЕН  Д -1,708  Д 4,43 21,69 ЦМП · JPL
2016 LS 13,32 0,606 114,3 КЕН  Д -0,658  Д 5,25 21,4 ЦМП · JPL
2016 NL100 13,87 0,76 21,9 КЕН 2,343 3,33 24,41 ЦМП · JPL
2016 PN66 31,06 0,907 105,1 ЗНТ  Д -0,371  Д 2,9 59,22 ЦМП · JPL
2016 TK2 9,19 0,551 92,3 КЕН  Д 0,476  Д 4,12 14,25 ЦМП · JPL
2016 TP93 7,39 0,555 138,3 КЕН  Д -0,777  Д 3,29 11,49 ЦМП · JPL
2016 US109 35,86 0,948 87,2 ЗНТ 0,227  Д 1,86 69,86 ЦМП · JPL
2016 VY17 11,14 0,851 148,5 КЕН  Д -0,845  Д 1,66 20,61 ЦМП · JPL
2016 WS1 14,37 0,882 53 КЕН 1,305  Д 1,7 27,05 ЦМП · JPL
2016 YB13 5,45 0,407 139,8 друго  Д -0,473  Д 3,23 7,67 ЦМП · JPL
2017 AX13 28,65 0,883 137,2 КЕН  Д -1,435  Д 3,35 53,95 ЦМП · JPL
2017 CW32 191,86 0,985 152,4 ЗНТ  Д -1,855  Д 2,95 380,76 ЦМП · JPL
2017 EM4 33,29 0,921 83,4 ЗНТ 0,383  Д 2,65 63,93 ЦМП · JPL
2017 GD8 43,37 0,947 74,9 ЗНТ 0,602  Д 2,28 84,45 ЦМП · JPL
2017 JB6 32,6 0,883 160,9 ЗНТ  Д -2,061  Д 3,82 61,38 ЦМП · JPL
2017 MZ4 66,8 0,952 65,8 ЗНТ 0,973  Д 3,19 130,41 ЦМП · JPL
2017 MB7 1711,8 0,997 55,7 ЗНТ 1,477  Д 4,46 3419,14 ЦМП · JPL
2017 NM2 14,64 0,623 101,3 КЕН  Д -0,158  Д 5,52 23,77 ЦМП · JPL
2017 OX68 58,97 0,971 94,8 ЗНТ  Д -0,046  Д 1,73 116,21 ЦМП · JPL
2017 PY24 17,35 0,924 71,8 КЕН 0,734  Д 1,31 33,4 ЦМП · JPL
2017 QO33 34,39 0,857 148,8 ЗНТ  Д -2,119  Д 4,93 63,85 ЦМП · JPL
2017 RR2 11,6 0,782 87,1 КЕН 0,543  Д 2,53 20,67 ЦМП · JPL
2017 SV13 9,66 0,792 113,3 КЕН  Д -0,118  Д 2,01 17,3 ЦМП · JPL
2017 SN33 242,29 0,992 152 ЗНТ  Д -1,463  Д 1,84 482,73 ЦМП · JPL
2017 UW51 130,29 0,976 144,2 ЗНТ  Д -1,730  Д 3,14 257,44 ЦМП · JPL
2017 UX51 30,05 0,747 90,5 КЕН  Д 0,146  Д 7,61 52,49 ЦМП · JPL
2017 UR52 352,63 0,996 108,2 БЗТ  Д -0,417  Д 1,24 704,01 ЦМП · JPL
2017 YL2 8,94 0,767 27,8 КЕН 2,070 2,09 15,8 ЦМП · JPL
2018 AS18 12,97 0,872 63 КЕН 1,103  Д 1,66 24,29 ЦМП · JPL
2018 DE4 32,31 0,926 81,3 ЗНТ 0,445  Д 2,39 62,24 ЦМП · JPL
2018 DF4 97,75 0,984 68,2 ЗНТ 0,633  Д 1,6 193,91 ЦМП · JPL
2018 KH3 94,35 0,961 46,9 ЗНТ 1,671  Д 3,7 184,99 ЦМП · JPL
2018 MP8 357,96 0,989 68,3 ЗНТ 0,909  Д 3,83 712,09 ЦМП · JPL
2018 PL28 19,54 0,862 74,1 КЕН 0,802  Д 2,69 36,39 ЦМП · JPL
2018 SQ13 155,88 0,981 91 ЗНТ  Д -0,002  Д 2,97 308,78 ЦМП · JPL
2018 TL6 8,15 0,788 170,9 КЕН  Д -0,881  Д 1,72 14,57 ЦМП · JPL
A/2018 V3 121,44 0,989 165 ЗНТ  Д -1,339  Д 1,34 241,55 ЦМП · JPL
2018 WB1 7,28 0,694 152,3 КЕН  Д -0,792  Д 2,23 12,33 ЦМП · JPL
2019 CR 14,49 0,595 160,3 КЕН  Д -2,168  Д 5,87 23,12 ЦМП · JPL
2019 EJ3 24,23 0,956 139,6 БЗТ  Д -0,754  Д 1,08 47,39 ЦМП · JPL
A/2019 G2 698,71 0,997 159,2 ЗНТ  Д -1,746  Д 2,29 1395,13 ЦМП · JPL
A/2019 G3 17,15 0,834 156,8 КЕН  Д -1,541  Д 2,85 31,45 ЦМП · JPL
2019 HC4 8,78 0,554 134,3 КЕН  Д -0,916  Д 3,91 13,64 ЦМП · JPL
2019 KE7 11,66 0,702 108,3 КЕН  Д -0,223  Д 3,48 19,85 ЦМП · JPL
2019 KN19 12,52 0,767 14,7 КЕН 2,340 2,92 22,12 ЦМП · JPL
A/2019 O2 57,49 0,832 93,3 ЗНТ  Д -0,121  Д 9,68 105,29 ЦМП · JPL
A/2019 O4 32,89 0,889 115,1 ЗНТ  Д -0,817  Д 3,64 62,13 ЦМП · JPL
2019 PN2 25,18 0,92 113 КЕН  Д -0,466  Д 2,01 48,35 ЦМП · JPL
A/2019 Q2 59,68 0,979 159 БЗТ  Д -1,205  Д 1,26 118,11 ЦМП · JPL
A/2019 T1 38,18 0,888 120,9 ЗНТ  Д -1,143  Д 4,28 72,07 ЦМП · JPL
A/2019 U5 22759,43 1 113,5 ЗНТ  Д -0,942  Д 3,62 45515,24 ЦМП · JPL
2019 YJ6 37,68 0,932 22 ЗНТ 1,947  Д 2,56 72,8 ЦМП · JPL
A/2020 A1 25,94 0,936 149 КЕН  Д -1,152  Д 1,67 50,2 ЦМП · JPL
A/2020 B1 52,32 0,967 18,5 ЗНТ 1,641  Д 1,75 102,88 ЦМП · JPL
2020 BZ12 7,7 0,922 165,5 БЗТ  Д -0,238  Д 0,6 14,79 ЦМП · JPL
2020 EP 10,51 0,764 76,4 КЕН 0,927  Д 2,48 18,54 ЦМП · JPL
A/2020 F7 811,54 0,993 93,9 ЗНТ  Д -0,190  Д 5,33 1617,75 ЦМП · JPL
2020 FH24 14,28 0,771 28,5 КЕН 2,218 3,27 25,28 ЦМП · JPL
A/2020 H9 341,71 0,992 137,9 ЗНТ  Д -1,458  Д 2,58 680,84 ЦМП · JPL
2020 HB11 16,55 0,708 147,3 КЕН  Д -1,806  Д 4,84 28,26 ЦМП · JPL
2020 KD6 13,1 0,872 38,7 КЕН 1,611  Д 1,68 24,52 ЦМП · JPL
2020 KH7 7,94 0,502 106,2 КЕН  Д 0,060  Д 3,95 11,93 ЦМП · JPL
2020 KU7 34,8 0,879 103,8 ЗНТ  Д -0,439  Д 4,2 65,41 ЦМП · JPL
2020 ML1 54,03 0,953 82,5 ЗНТ 0,351  Д 2,54 105,53 ЦМП · JPL
2020 OR5 6,23 0,376 166,6 КЕН  Д -1,138  Д 3,89 8,58 ЦМП · JPL
2020 OS5 6,9 0,684 155,8 КЕН  Д -0,779  Д 2,18 11,63 ЦМП · JPL
2020 OP7 28,65 0,895 79,5 КЕН 0,564  Д 3 54,31 ЦМП · JPL
2020 PV6 39,97 0,943 128,2 ЗНТ  Д -1,013  Д 2,29 77,65 ЦМП · JPL
2020 QN6 311,26 0,985 76,7 ЗНТ 0,639  Д 4,82 617,7 ЦМП · JPL
2020 QO6 18,9 0,874 80,5 КЕН 0,583  Д 2,39 35,41 ЦМП · JPL
2020 SJ5 18,2 0,856 77,4 КЕН 0,708  Д 2,62 33,78 ЦМП · JPL
Ознака a
(ае)
e i
(°)
Орбитални критериуми и класи q
(ае)
Q
(ае)
Наводи
Клас. Поврат. TЈуп TJ ≤ 2

ПоврзаноУреди

НаводиУреди

  1. 1,0 1,1 David Jewitt (August 2013). „The DAMOCLOIDS“. UCLA, Department of Earth and Space Sciences. Посетено на 2014-02-14. (список од 2013, 2011 и 2010 г.)
  2. Akimasa Nakamura and bas (2 May 2009). „List of Damocloids (Oort cloud asteroids)“. Lowell Observatory. Посетено на 15 February 2017.
  3. Jewitt, David (2005). „A first look at the Damocloids“ (PDF). The Astronomical Journal. 129 (1): 530–538. Bibcode:2005AJ....129..530J. doi:10.1086/426328. Посетено на 2011-02-13.
  4. „JPL Small-Body Database Search Engine: asteroids and T-Jupiter <= 2“. JPL Solar System Dynamics. Посетено на 2017-02-20. Search parameters used: Limited by object type/group: Asteroids and T-Jupiter <= 2
  5. „JPL Small-Body Database Search Engine: asteroids and T-Jupiter <= 2 and data-arc span > 30 (d)“. JPL Solar System Dynamics. Посетено на 2017-11-07.
  6. „NEO Close-Approaches (Between 1900 and 2200)“. NASA/JPL Near-Earth Object Program. Посетено на 2012-06-22.
  7. „List Of Other Unusual Objects“. Minor Planet Center. Посетено на 1 June 2019.
  8. „JPL Small-Body Orbital Elements – ASCII Files“. JPL Solar System Dynamics. Посетено на 19 October 2020.

Надворешни врскиУреди