Вир

кружно движење на водата

Вир — хидролошки поим, хидроним кој означува длабоко место во река каде што слабо истекува водата и прави вртежи, витли. Исто така може да означува у и вдлабнатина, корито каде што се собира вода[1], со речиси слично значење како и бара или локва.

Вир под водопадот Капејнци на реката Драгор кај Дихово

Доста е раширен во топонимијата во Македонија и словенските земји, па така Вир може да се однесува и на:

Поврзано уреди

Наводи уреди

  1. Видоески, Божидар (1999). Географската терминологија во дијалектите на македонскиот јазик. Скопје: МАНУ. стр. 31. ISBN 9989-649-64-2.