Капејнци (познато и како Капејнца) — мал водопад со длабок вир на реката Драгор над селото Дихово близу Битола. Поради густиот шумски предел во кој се наоѓа и природната убавина Капејнци е познато излетничко место, често посетувано од многу капачи во летниот период.

Водопадот Капејнци на реката Драгор
Водопадот Капејнца под падините на Баба Планина