Википедија:Страници за администратори

Кратенки:
ВП:СЗА

Од администраторите се очекува да имаат добро познавање на политиките на Википедија. Исто така, се очекува да ги применуваат и да се придржуваат до овие политики. Ова е особено важно бидејќи на администраторите им се доверени можности коишто се недостапни на обичните корисници и уредници на Википедија.

Следниве страници се многу препорачливи за читање од страна на администраторите. Содржат материјал што треба да го познава секој админситратор уште пред да почне да дејствува.

Би требало веќе да се знае

уреди

Општо

уреди

Сигурност

уреди

Политики за содржината

уреди

Авторски права

уреди

Блокирање

уреди

Заштита на страници

уреди

Бришење

уреди

Барања

уреди

Вандализам

уреди

Контроверзии

уреди

Разно

уреди