Анегдотата е мал хумористичен расказ во кој се раскажува за некоја смешна случка во животот на позната личност