Албанско-венецијански војни (1447–1448)

Албанско-венецијанските војни (1447-1448) претставуваат серија од воени походи на Венецијанската Република и Османлиското Царство против Албанците на чело со Скендербег. Спорот се јавил околу опсадата на Дукаѓин од страна на Албанците. По ова, Венеција испратила дел од својата војска, а во исто време и Османлиите испратиле војска во Албанија. Во војната, и двете страни биле поразени од страна на Скендербег. По војната, со Венеција бил потпишан договор, но војната со Османлиите продолжиле.

Албанско-венецијански војни 1447-1448

Поглед кон тврдината Розафа (Скадарско кале)
Датум 1447 - 4 октомври 1448
Место Албанија
Исход албанска подеда и потпишување на договор
Територијални
промени
Дагно
Завојувани страни
Лешка лига Венецијанска Република

Османлиско Царство

Команданти и водачи
Скендербег
Врана Конти
Хамза Кастриоти
Даниел Јурих
Андреја Вениер

Мустафа Паша

Сила
14.000 против Венеција.

6.000 против Османлиите, 3.000-4.000 поставени кај Дебар, како резултат од можната инвазија на Османлиите

15.000 венецијанци кај Скадар; мал број кај Драч

15.000 османлиски војници кај Дебар