Слоговното писмо е сет на симболи за пишување кои претставуваат слогови, а кои пак тие формираат зборови. Најчесто, слоговните знаци претставуваат слог од согласка и самогласка.

Катакана, едното јапонско слоговно писмо.

Поврзано Уреди