Џузепе Меркали (1850 во Милано - 1914 г.) е италијански вулканолог кој создал своја скала за мерење на интензитетот на земјотресите, која е поделена на 12 степени. [1]

Џузепе Меркали

Благодарејќи му нему и на американскиот сеизмолог Чарлс Рихтер, кој ја поставил Рихтеровата скала, можно е евидентирањето на посилните интензитети на земјотресите и без инструменти. Ова е значајно поради тоа што на овој начин земјотресите се проучуваат и евидентираат со векови и се приближуваме кон моментот кога нивното предвидување ќе биде можно.

Извори

уреди