ATC-кодот V04 — „Дијагностички агенси“ е терапевтска подгрупа од Анатомско-терапевтско-хемиска класификација, систем од азбучнобројчени кодови разработен од СЗО за класификација на лековите и други медицински производи. Подгрупата V04 е дел од анатомската група V Разно.[1]

ATC кодови
V Разно
V01 Алергени
V03 Сите други терапевтски продукти
V04 Дијагностички агенси
V06 General nutrients
V07 All other non-therapeutic products
V08 Контрастни медиуми
V09 Дијагностички радиофармацевтици
V10 Терапевтски радиофармацевтици
V20 Хируршки преврски

Кодовите за ветеринарна употреба (ATCvet кодови) можат да бидат создадени со ставање на буквата Q пред ATC-кодот на повеќето човечки лекови.: QV04...[2] ATCvet кодовите без соодветни човечки АТС кодови се цитирани со почетни Q во следниов список.

На национално ниво, ATC-класификацијата може да вклучува и дополнителни кодови кои ги нема на овој список, која е според верзијата на СЗО.

V04B Тестови за уринаУреди

Празна група

V04C Други дијагностички агенсиУреди

V04CA Тестови за дијабетесУреди

V04CA01 Толбутамид
V04CA02 Глукоза

V04CB Тестови за апсорпција на мастиУреди

V04CB01 Витамин А концентрати

V04CC Тестови за проодност на жолчниот каналУреди

V04CC01 Сорбитол
V04CC02 Магнезиум сулфат
V04CC03 Синкалид
V04CC04 Церулетид

V04CD Тестови за питуитарна функцијаУреди

V04CD01 Метирапон
V04CD03 Серморелин
V04CD04 Кортикорелин
V04CD05 Соматорелин
V04CD06 Макиморелин

V04CE Тестови за функционален капацитет на црниот дробУреди

V04CE01 Галактоза
V04CE02 Сулфобромофталеин

V04CF Дијагностици за туберкулозаУреди

V04CF01 Туберкулин

V04CG Тестови за гастрична секрецијаУреди

V04CG01 Катјонски изменувачки смоли
V04CG02 Бетазол
V04CG03 Хистамин фосфат
V04CG04 Пентагастрин
V04CG05 Метилтиониум хлорид
V04CG30 Кофеин и натриум бензоат

V04CH Тестови за ренална функција и уретрални повредиУреди

V04CH01 Инулин и други полифруктозани
V04CH02 Индиго кармин
V04CH03 Фенолсулфонфталеин
V04CH04 Алсактид
V04CH30 Аминохипуринска киселина

V04CJ Тестови за функцијата на тироидеатаУреди

V04CJ01 Тиротропин
V04CJ02 Протирелин

V04CK Тестови за панкреасна функцијаУреди

V04CK01 Секретин
V04CK02 Панкреозимин (холецистокинин)
V04CK03 Бентиромид

V04CL Тестови за алергиски болестиУреди

QV04CQ Тестови за маститисУреди

QV04CV Тестови за респираторна функцијаУреди

QV04CV01 Лобелин

V04CM Тестови за нарушувања на фертилитетотУреди

V04CM01 Гонадорелин

V04CX Други дијагностички агенсиУреди

V04CX01 Индоцијанин зелено
V04CX02 Фолна киселина
V04CX03 Метахолин
V04CX04 Манитол
V04CX05 13C-уреа
V04CX06 Хексаминолевулинат
V04CX07 Едрофониум
V04CX08 Јаглерод моноксид
V04CX09 Патент сина

НаводиУреди

  1. „ATC-индекс“. Колаборативен Центар за Методологија на Статистиката на Лекови при СЗО.
  2. „ATCvet Индекс“. Колаборативен Центар за Методологија на Статистиката на Лекови при СЗО.