Династијата Шишман (бугарски: Шишман), била средновековна бугарска династија од куманско[1] (или делумно куманско)[2] потекло.

Династијата Шишман владеела со Бугарското царство приближно еден век, од 1323 до 1422, кога царството било освоено од Османлиите.

Семејно дрво на династијата Шишманb[›]
Шишман
неговата жена е непозната
Михаил Шишман
(r. 1323–1330) оженет за 1. Ана Неда 2. Теодора Палеологина
БелаурКераца Перица, омажена за деспот Срацимир
1. Иван Стефан
(r. 1330–1331)
1. Шишман1. Михаил,
чија жена не е позната
1. Лудовик2. Непознати деца
Јован Александар
(r. 1331–1371) оженет за 1. Теодора Влашка 2. Сара Теодора
Иван Комнин оженет за 1. жена не е позната 2. Ана ПалеологинаМихаил
чија жена не е позната
Елена
омажена за Стефан Душан (r. 1331–1355)
Теодора
Alexander Komnenus Asen, Xenia Ivanina KomnenaShishman
1. Михаил IV Асен оженет за Ирина Палеологина1. Јован Страцимир
(r. 1356–1396) оженет за Ана
1. Иван Асен IV1. Kera Tamara омажена за 1. Константин 2. Мурат I (r. 1362–1389)2. Keratsa-Maria married to Andronikos IV Palaiologos (r. 1376–1379)2. Иван Шишман
(r. 1371–1395) оженет за 1. Кира Марија 2. Драгана
2. Иван Асен V2. Десислава2. Василиса
Константин II
(r. 1397–1422)
Доротеја омажена за Твртко I (r. 1353-1391)Непозната ќеркаЈован VII Палеолог (r. 1390)2 непознати ќеркиАлександарФружин married to unknownКераца4 unknown; Patriarch Joseph II possible illegitimate son
Шишман2 непознати

Наводи

уреди
  1. Vásáry, István (24 March 2005). Cumans and Tatars: Oriental Military in the Pre-Ottoman Balkans, 1185-1365 (PDF). Cambridge University Press. ISBN 0-521-83756-1.
  2. Павлов, Пламен (2005). „Метежници и претенденти за търновската царска корона през XIV в.“. Бунтари и авантюристи в средновековна България (бугарски). Варна: LiterNet.