Око (оculus) е сетилен орган. Тој е орган за вид кој е сместен во орбитата и се состои од очен нерв, очно јаболко и помошни органи на окото.

Human left eye.jpg
Око
Schematic diagram of the human eye en.svg
Шематски дијаграм на окото
Krilleyekils.jpg
Соединение на око (Антарктик) антарктичко ракче

ОбвивкиУреди

 • Надворешна обвивка ( tunica fibrosa bulbi) таа е фиброзна,со преден дел проѕирен и наречен рожница,а другиот е непроѕирен и е наречен белка. Рожницата ја гради предната шестина од целата надворешна обвивка. Таа е всадена (како стакло од часовник) во бразда од белката. Проѕирна е и не содржи ниту крвни, ниту лимфни садови. Белката пак го зафаќа поголемиот дел од надворешната очна обвивка.
  Средна очна обвивка (tunica vasculosa bulbi) садовна обвивка која во себе содржи крвни садови, нерви и пигментни клетки. Составена е од три дела: садовница, трепкино тело и шареница. Садовницата е срасната за внатрешната очна обвивки тоа со нејзиниот пигментен слој. Трепкиното тело во него се наоѓа трепкиниот мускул. Шареницата е предниот дел од средната очна обвивка која наликува на прстен со централен отвор наречен зеница. Таа ја дава бојата на окото со пигментот кој се наоѓа во нејзините клетки.
  Внатрешна очна обвивка (tunica interna bulbi) таа претставува невроепителна обвивка составена од два листа, надворешен пигментен и внатрешен наречен мрежница.

Проѕирни деловиУреди

 • Очна водичка ги исполнува шуплините што се наоѓаат пред и зад ирисот, односно предната и задната очна комора. A улогата на водичката е да одржува одреден притисок во очното јаболко.
  Леќа претставува биконвексна леќа сместена меѓу стаклестото тело и ирисот. Поврзана е со тенки влакна за цилијарното тело и е обвиткана со мембрана.
  Стаклесто тело ја исполнува очната празанина зад леќата и цилијарното тело. Составено е од 98% вода, а останатиот дел се ретки клетки и влакна. Улогата на стаклестот тело е да ја држи прилепена ретината за садовницата обезбедувајќи ја на тој начин нејзината исхрана.
 
Еволуција на окото

Помошни органиУреди

 • Очни мускули шест напречно пругасти мускули,што го движат очното јаболко во сите насоки.
  Очни капаци се кожномускулни дипли што го заштитуваат окото од предната страна. На нивните слободни рабови се всадени трепките.
  Спојница ја претставува лигавицата што ја покрива задната страна на капаците и предниот дел од белката.
  Солзен апарат -составен е од солзна жлезда, солзни каналчиња, солзна кесичка и носносолзен канал. Солзната жлезда е сместена во горно латералниот агол од орбитата.

Надворешни врскиУреди

Портал од областа на медицината Archived 2013-12-02 на Wayback Machine