Цинк сулфид

хемиско соединение

Цинк сулфидхемиско соединение со хемиска формука ZnS.

Цинк сулфид
Sphalerite, the more common polymorph of zinc sulfide
Wurtzite, the less common polymorph of zinc sulfide
Назнаки
1314-98-3 Yes check.svgОк
PubChem 14821
RTECS број ZH5400000
Својства
Хемиска формула
Моларна маса 0 g mol−1
Густина 4.090 g/cm3
Точка на топење
negligible
Структура
Кристална структура see text
Термохемија
Ст. енталпија на
формирање
ΔfHo298
−204.6 kJ/mol
Штетност
MSDS ICSC 1627
EU индекс Not listed
NFPA 704
NFPA 704.svg
0
1
0
 
Температура на запалување non-flammable
Слични супстанци
Други анјони Цинк оксид
Zinc selenide
Zinc telluride
Друг(и) катјон(и) Cadmium sulfide
Mercury sulfide
 Yes check.svgОк(што е ова?)  (завери)
Освен каде што е поинаку назначено, податоците се однесуваат за материјалите во нивната стандардна состојба (при 25 ° C, 100 kPa)
Наводи

ГалеријаУреди