Христо Маловски

д-р Христо Маловски (1932 - 3 јануари 1996 Скопје), македонски историчар и педагог, професор на Филозовскиот факултет во Скопје.