Д-р Хајнц Фишер — австриски политичар и претседател на Австрија. Роден е на 9 октомври 1938 година во Грац. Има завршено Правен факултет во Виена, а во 1961 година докторирал. Во 1993 година станал доктор на политички науки. Од 1971 до 2004 година бил пратеник во австрискиот парламент, а во 2004 година станал претседател на Австрија.

Хајнц Фишер