Тручки јазици

Тручките јазици се подгрупа јазици на микронезиските јазици од семејството австронезиски јазици. Тие се поделени на неколку јазици, а во литературата се сретнуваат и како дијалектен континиум.

Тручки јазици
Географска
распространетост:
Микронезија
Класификација:австронезиски
Гранки:

ЈазициУреди

За најистакнат и најразличен од сите трукиски јазици се смета сонсоролскиот јазик. Тој традиционално се смета за дел од трукиските јазици, а како негов дијалект често се смета тобијанскиот јазик.

Покрај тобијанскиот и сонсоролскиот, во групата се сместени и:

ПоврзаноУреди