Телеграф претставува секој уред или систем за пренесување пораки на далечина со помош посебен систем за сигнали.

Историја уреди

Најстарите облици на телеграфи се појавиле уште во древните царства, кога биле користени огнени и димни сигнали. Во XVIII век измислен е семафорот. Во XIX век е измислен електромагнетниот телеграф. На овој телеграф и денес се мисли кога се зборува за телеграф. Како средство за пренесување на сигнали е користена бакарна жица. Од 1895 година за пренос на сигнали почнуваат да се користат радио бранови, а уредите се викаат радио-телеграфи. Во XX век се појавуваат телепринтери, односно телекс уреди кои телеграфските сигнали автоматски ги претвораат во зборови на хартија. Подоцна се појавуваат телефото уреди кои наместо пораки пренесуваат слики. После нив се дојдени телефакс уредите. Е-поштата и други системи за пренесување на пораки преку семрежјеѕо, исто така, може да се вбројат во телеграфски системи.

Телеграфот како тема во уметноста уреди

  • „Телеграма“ - расказ на чешкиот писател Карел Чапек.[1]
  • „Телеграма дојде пукот да се дигат“ - македонска народна песна.[2]

Наводи уреди

  1. Карел Чапек, Раскази од другиот џеб, Темплум, Скопје, 2012.
  2. Блаже Тренески, Стојна ситноода. Скопје: Студентски збор, 1981, стр. 131-132.