Е-Пошта или електронско сандаче денес е многу користен од страна на пошироката маса на луѓе, кои користат интернет. Од ден на ден сè повеќе луѓе одлучуваат да својата физичка пошта т.е поштенско сандаче го заменат со е-пошта.