Во грчката митологија, Сцила е легендарно чудовиште кое живее од едната страна на тесен канал со вода, наспроти нејзиниот пандан Харибда. Двете страни на теснецот се наоѓаат во опсег на стрела една од друга - толку близу што морнарите кои се обидуваат да го избегнат Харибда би минувале опасно близу до Сцила и обратно.

Сцила како девojka со опашка на кетос и глави на кучиња кои излегуваат од нејзиното тело. Детаљ од дело во Лувр, 450-425 г.пр.н.е. Оваа форма на Сцила била распространета на античките слики, иако многу поразлична од описот на Хомер, каде што таа е копнено суштество и повеќе личи на змеј. [1]

Сцила прво е опишана во Одисеја на Хомер, каде што Одисеј и неговиот екипаж се среќаваат со неа и Харибда на нивните патувања. Подоцна митот дава приказна за потеклото на Сцила како убава нимфа која се претвора во чудовиште. [1]

Книгата Три од Енеида на Вергилиј, [2] го поврзува теснецот каде што живее Сцила со теснецот Месина помеѓу Калабрија, регион на Јужна Италија и Сицилија . Приморскиот град Сцила во Калабрија го зел своето име од митолошката фигура на Сцила и се вели дека е дом на нимфата.

Идиомот „помеѓу Сцила и Харибда“ значи да се биде принуден да се избере помеѓу две слично опасни ситуации.

ПотеклоУреди

 
Сцила на задната страна од Денариус, исковани во првиот век пред нашата ера, ковани од Секстус Помпеј

Родството на Сцила варира според авторот.[3] Хомер, Овидиј, Аполодорус, Сервиј и сколијаст на Платон, сите ја наведуваат Кратаис како мајка на Сцила.[4] Ниту Хомер, ниту Овидиј не спомнуваат татко, но Аполодорус вели дека таткото бил или Триен (веројатно текстуална грешка на Тритон) или Форкус (варијанта на Форкис ). [5] Слично на тоа, сколијастот на Платон, можеби следејќи го Аполодор, го наведува таткото како Тирен или Форк [6] додека Евстатиј на Хомер, Одисеја 12,85, го именува таткото како Тритон.

Другите автори ја имаат Хеката како мајка на Сцила. На Хесиод, Megalai Ehoiai вели дека Хеката и Аполон се родителите на Сцила,[7] а Акузилаус вели дека родителите на Сцила биле Хеката и Форк (Одисеја 12,85).[8]

Можеби обидувајќи се да ги смири овие спротивставени извештаи, Аполониј од Родос вели дека Кратеи е друго име за Хеката и дека таа и Форсис биле родители на Сцила.[9] Исто така, Семос од Делос [10] вели дека Кратаис била ќерка на Хекате и Тритон и мајка на Сцила од Деимос. Стезихор (сам) ја именува Ламија како мајка на Сцила, можеби Ламијата која била ќерка на Посејдон [11] додека според Гај Јулиј Хигинус, Сцила била потомство на Тифон и Ехидна . [12]

НаводиУреди

 1. 1,0 1,1 Ogden (2013).
 2. Virgil (2007). Aeneid. Преведено од Ahl, Frederick. Oxford University Press. стр. 67.
 3. For discussions of the parentage of Scylla, see Fowler, p. 32, Ogden, pp. 134135; Gantz, pp. 731–732; and Frazer's note 3 to Apollodorus, E7.20.
 4. Homer, Odyssey 12.124–125; Ovid, Metamorphoses 13.749; Apollodorus, E7.20; Servius on Virgil Aeneid 3.420; schol. on Plato, Republic 9.588c.
 5. Ogden, p. 135; Gantz, p. 731; Frazer's note 3 to Apollodorus, E7.20.
 6. Fowler, p. 32
 7. Hesiod fr. 200 Most [= fr. 262 MW] (Most, pp. 310, 311).
 8. Acusilaus. fr. 42 Fowler (Fowler, p. 32).
 9. Apollonius of Rhodes, Argonautica 4. 828–829 (pp. 350–351).
 10. FGrHist 396 F 22
 11. Stesichorus, F220 PMG (Campbell, pp. 132–133).
 12. Hyginus, Fabulae Preface, 151.