За други значења на зборот, видете Сура (појаснување).

Сура арапски: سورة — исламски поим кој буквално значи „нешто затворено или обиколено од ограда или ѕид“. Во Куранот, ова значи „поглавје“ или „заглавје“, и тие се наредени по обратен големински редослед. Секоја сура е наречена по некој збор или име, споменато во ајетот во таа сура, т.е. нешто што ги изненадило или било необично за муслиманите во времето на Откровението. Секоја сура е поделена на ајети.

Извадок од сурата „Ел-Фатиха

Список на сури

уреди

Ова е список на сури со имиња според преводот од класичен арапски на македонски на Хасан Џило[1]. 114-те сури се:

 1. Ел-Фатиха (Отворање), 7 ајети, Меканска сура
 2. Ел-Бекара (Крава), 286 ајети, Мединска сура
 3. Ел-Имран (Семејството Имраново), 200 ајети, Мединска сура
 4. Ен-Ниса (Жени), 176 ајети, Мединска сура
 5. Ел-Маида (Трпеза), 120 ајети, Мединска сура
 6. Ел-Енам (Добиток), 165 ајети, Меканска сура
 7. Ел-Араф (Бедеми), 206 ајети, Меканска сура
 8. Ел-Енфал (Плен), 75 ајети, Мединска сура
 9. Ет-Тевбе (Покајание), 129 ајети, Мединска сура
 10. Јунус (Јона), 109 ајети, Меканска сура
 11. Худ (Худ), 123 ајети, Меканска сура
 12. Јусуф (Јосиф), 111 ајети, Меканска сура
 13. Ер-Рад (Гром), 43 ајети, Мединска сура
 14. Ибрахим (Авраам), 52 ајети, Меканска сура
 15. Ел-Хиџр (Ел-Хиџр, Карпест град), 99 ајети, Меканска сура
 16. Ен-Нахл (Пчела), 128 ајети, Меканска сура
 17. Ел-Исра (Исра, Ноќното патување) 111 ајети, Меканска сура
 18. Ел-Кехф (Пештера), 110 ајети, Меканска сура
 19. Мерјем (Дева Марија), 98 ајети, Меканска сура
 20. Та-ха (Та-Ха), 135 ајети, Меканска сура
 21. Ел-Енбија (Божји Веровесници), 112 ајети, Меканска сура
 22. Ел-Хаџџ (Аџилак, Хаџ), 78 ајети, Мединска сура
 23. Ел-Муминун (Верници), 118 ајети, Меканска сура
 24. Ен-Нур (Светлина), 64 ајети, Мединска сура
 25. Ел-Фуркан (Разделувач, Критериум), 77 ајети, Меканска сура
 26. Еш-Шуара (Поети), 227 ајети, Меканска сура
 27. Ен-Немл (Мравки), 93 ајети, Меканска сура
 28. Ел-Касас (Кажувања), 88 ајети, Меканска сура
 29. Ел-Анкебут (Пајак), 69 ајети, Меканска сура
 30. Ер-Руум (Византијци), 60 ајети, Меканска сура
 31. Лукман (Локман), 34 ајети, Меканска сура
 32. Ес-Сеџда (Сеџда, Поклонување во вид на клањање), 30 ајети, Меканска сура
 33. Ел-Ахзаб (Сојузници), 73 ајети, Мединска сура
 34. Саба (Саба), 54 ајети, Меканска сура
 35. Фатир (Создател), 45 ајети, Меканска сура
 36. Ја-син (Јасин), 83 ајети, Меканска сура
 37. Ес-Саффат (Редици), 182 ајети, Меканска сура
 38. Сад (Буквата Сад), 88 ајети, Меканска сура
 39. Ез-Зумер (Собири), 75 ајети, Меканска сура
 40. Гафир (Простувачот (Бог)), 85 ајети, Меканска сура
 41. Фуссилет (Детално објаснување), 54 ајети, Меканска сура
 42. Еш-Шура (Договарање), 53 ајети, Меканска сура
 43. Ез-Зухруф (Украс), 89 ајети, Меканска сура
 44. Ед-Духан (Чад), 59 ајети, Меканска сура
 45. Ел-Џасие (Клечење), 37 ајети, Меканска сура
 46. Ел-Ахкаф (Дини), 35 ајети, Меканска сура
 47. Мухаммед (Мухамед), 38 ајети, Мединска сура
 48. Ел-Фетх (Победа), 29 ајети, Мединска сура
 49. Ел-Хуџурат (Соби), 18 ајети, Мединска сура
 50. Каф (Буквата Каф), 45 ајети, Меканска сура
 51. Ез-Заријат (Дувачи), 60 ајети, Меканска сура
 52. Ет-Тур (Гора), 49 ајети, Меканска сура
 53. Ен-Неџм (Ѕвезда), 62 ајети, Меканска сура
 54. Ел-Камер (Месечина), 55 ајети, Меканска сура
 55. Ер-Рахман (Милостивиот), 78 ајети, Мединска сура
 56. Ел-Вакиа (Случување), 96 ајети, Меканска сура
 57. Ел-Хадид (Железо), 29 ајети, Мединска сура
 58. Ел-Муџаделе (Расправа), 22 ајети, Мединска сура
 59. Ел-Хашр (Протерување), 24 ајети, Мединска сура
 60. Ел-Мумтехина (Проверена), 13 ајети, Мединска сура
 61. Ес-Сафф (Воени редови), 14 ајети, Мединска сура
 62. Ел-Џума (Џума, Петок), 11 ајети, Мединска сура
 63. Ел-Мунафикун (Двочични), 11 ајети, Мединска сура
 64. Ет-Тегабун (Самоизмама), 18 ајети, Мединска сура
 65. Ет-Талак (Развод на брак), 12 ајети, Мединска сура
 66. Ет-Тахрим (Забрана), 12 ајети, Мединска сура
 67. Ел-Мулк (Власт), 30 ајети, Меканска сура
 68. Ел-Калем (Калем, Перо), 52 ајети, Меканска сура
 69. Ел-Хакка (Час неизбежен), 52 ајети, Меканска сура
 70. Ел-Меариџ (Степени), 44 ајети, Меканска сура
 71. Нух (Ное), 28 ајети, Меканска сура
 72. Ел-Џин (Џини), 28 ајети, Меканска сура
 73. Ел-Муземмил (Завиткан), 20 ајети, Меканска сура
 74. Ел-Мудессир (Покриен), 56 ајети, Меканска сура
 75. Ел-Кијаме (Пропаст на светот), 40 ајети, Меканска сура
 76. Ел-Инсан (Човек), 31 ајети, Мединска сура
 77. Ел-Мурселат (Испратени), 50 ајети, Меканска сура
 78. Ен-Небе (Вест), 40 ајети, Меканска сура
 79. Ен-Назиат (Оние кои корнат), 46 ајети, Меканска сура
 80. Абесе (Се намурти), 42 ајети, Меканска сура
 81. Ет-Теквир (Помрачување), 29 ајети, Меканска сура
 82. Ел-Инфитар (Расцеп), 19 ајети, Меканска сура
 83. Ел-Мутаффифун (Скратувачи при мерење), 36 ајети, Меканска сура
 84. Ел-Иншишак (Цепење), 25 ајети, Меканска сура
 85. Ел-Буруџ (Соѕвездија), 22 ајети, Меканска сура
 86. Ет-Тарик (Деница), 17 ајети, Меканска сура
 87. Ел-Ала (Севишниот), 19 ајети, Меканска сура
 88. Ел-Гашија (Тешка неволја), 26 ајети, Меканска сура
 89. Ел-Феџр (Зора), 30 ајети, Меканска сура
 90. Ел-Белед (Град), 20 ајети, Меканска сура
 91. Еш-Шемс (Сонце), 15 ајети, Меканска сура
 92. Ел-Лејл (Ноќ), 21 ајет, Меканска сура
 93. Ед-Духа (Утро), 11 ајети, Меканска сура
 94. Ел-Инширах (Широкоградност), 8 ајети, Меканска сура
 95. Ет-Тин (Смоква), 8 ајети, Меканска сура
 96. Ел-Алек (Грутка), 19 ајети, Меканска сура
 97. Ел-Кадр (Кадр, Ноќта на одредението), 5 ајети, Меканска сура
 98. Ел-Бејјине (Јасен доказ), 8 ајети, Мединска сура
 99. Ез-Зилзал (Земјотрес), 8 ајети, Мединска сура
 100. Ел-Адијат (Тркачи), 11 ајети, Меканска сура
 101. Ел-Кариат (Удар), 11 ајети, Меканска сура
 102. Ет-Текасур (Натпреварување), 8 ајети, Меканска сура
 103. Ел-Аср (Време), 3 ајети, Меканска сура
 104. Ел-Хумезе (Клеветење), 9 ајети, Меканска сура
 105. Ел-Фиил (Слон), 5 ајети, Меканска сура
 106. Ел-Курјеш (Племето Курејш), 4 ајети, Меканска сура
 107. Ел-Маун (Милосрдие), 7 ајети, Меканска сура
 108. Ел-Кевсер (Изобилие, Река во рајот), 3 ајети, Меканска сура
 109. Ел-Кафирун (Неверници), 6 ајети, Меканска сура
 110. Ен-Наср (Помош), 3 ајети, Мединска сура
 111. Ел-Лехеб (Пламен), 5 ајети, Меканска сура
 112. Ел-Ихлас (Чисто верување), 4 ајети, Меканска сура
 113. Ел-Фелек (Мугри), 5 ајети, Меканска сура
 114. Ел-Нас (Луѓе), 6 ајети, Меканска сура

Извор

уреди
 • ^ „Кур'ан со превод“, Превод на македонски/торбешки: Хасан Џило, Комплексот „Мелик Фахд“ за печатење на Кур'анот, Медина, КСА, 1418 Х (1997)

Поврзано

уреди