Аџилак или хаџ е одење на муслиманите во Мека и е еден од петте столбови на исламот. Не е само за муслиманите.