Меканските сури се хронолошки постари сури од Куранот откриени во Мека. Овие се обично пократки, со релативно кратки ајети, а највеќето од нив стојат на крајот на Куранот. Највеќето сури со мукати (кратенки) се мекански. Другит тип на сури се мединските сури.

Куран

Поделбата на сурите на мекански и медински се јавила заради стилистички и тематски потреби. Класификацијата на сурите по овие периоди се темели на фактори како должината на стиховите и пристуството или отсуството на извесни клучни поими или зборови (e.g. ер-Рахман како Божје име). [1]

Наводи

уреди
  1. (во Рецензии) Studien zur Komposition der mekkanischen Suren од Angelika Neuwirth, Рецензент: A. Rippin, Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of London, Том 45, Бр. 1. (1982), стр. 149-150.