Список на населени места во Нов Зеланд

список на статии на Викимедија

Ова е список на населени места во Нов Зеланд (во земјата наречени „towns“). Во Нов Зеланд поимот „town“ не е официјално дефиниран.

Во земјата не постои официјален критериум за големина, кој едно место мора да го задоволи за да биде наречено „town“. Многу од нив би се сметале за села во други земји. Во овие населени места спаѓаат највеќето населени подрачја. Тука се наведени и градовите, обележани со задебелен текст. За список на местата кои се сметаат за градови, видете список на градови во Нов Зеланд.


АУреди

БУреди

ВУреди

ГУреди

ДУреди

EУреди

ИУреди

КУреди

ЛУреди

МУреди

НУреди

ЊУреди

OУреди

PУреди

РУреди

СУреди

ТУреди

УУреди

ФУреди

ХУреди

ЏУреди

ШУреди


ПоврзаноУреди

Надворешни врскиУреди