Поим (анг. concept, лат. conceptus) е апстрактен, универзален психички ентитет што служи за претставување на категорија или класа на ентитети, настани или односи.

ПоврзаноУреди