Сахарски јазици


Сахарските јазици се подгрупа на нило-сахарските јазици зборувани низ делови на источна Сахара, поточно од Дарфур до Либија, Чад, источен Нигер и североисточна Нигерија. Во оваа група спаѓаат канурски јазик, теда јазик, дазагаски јазик и загаваски јазик.

Сахарски јазици
Зборуван во: Судан Чад Нигерија Нигер 
Регион: Источна Африка
Вкупно говорници:
Јазично семејство: нило-сахарски
 Сахарски јазици
Јазични кодови
ISO 639-1: нема
ISO 639-2:
ISO 639-3:

ЈазициУреди