Загаваски јазиксахарски јазик дел од нилосахарската јазична фамилија. Јазикот го зборуваат околу 186,834 луѓе во Чад и Судан.

Загаваски јазик
Зборуван во: Чад Судан 
Регион: Африка
Вкупно говорници:
Јазично семејство: нилосахарски
 сахарски
  Загаваски јазик
Јазични кодови
ISO 639-1: нема
ISO 639-2: zag
ISO 639-3: id=zag zag