Тедагаски јазик


Тедагаски јазик — дел од сахарските јазици на нилосахарската јазична фамилија. Јазикот се зборува во Чад, Нигер и Нигерија од теда народот. Називот теда се користи за објаснување на двата дијалекти северниот теда дијалект и јужниот дазагаски дијалект.

Тедагаски јазик
Зборуван во: Чад Нигер Нигерија Либија 
Регион: Африка
Вкупно говорници:
Јазично семејство: нилосахарски
 сахарски
  Тедагаски јазик
Јазични кодови
ISO 639-1: нема
ISO 639-2: tuq
ISO 639-3: tuq