Руџеро Леонкавало

Руџеро Леонкавало

Руџеро Леонкавало 8 мај 1858 - 8 август 1919 бил италијански композитор, претставник на веристичкиот правец во италијанската музика.

Негово значајно дело е операта Палјачи, која зборува за животот на една патувачка артистичка дружина.