Веризам — правец во книжевноста, ликовната уметност и музиката во 19 век многу близок до натурализмот; настојува да го прикаже животот во сите негови манифестации, макар колку и да се грди; основач и водач му е италијанскиот романописец Џовани Верга.

Лујџи Капуана, еден од главните претставници на веризмот во литературата и соавтор со Џовани Верга на манифестот за движењето.