Рицари на Свети Тома

Рицарите на Свети Тома биле англиски витешки ред, кој бил основан од страна на Питер од Роше, епископ од Винчестер. Овој орден бил формиран во 1227 година во време на третата крстоносна војна. Според папата Григориј IX, овој витешки ред бил формиран благодарение на каноните во Болницата Св. Тома во Акра. Овој орден дал придонес во одбраната на Јафа и Сидон.