Ред на Свети Лазар Ерусалимски

Витешкиот ред на Лазар Ерусалимски води потекло од монашките браќа кои исто како и болничарите ги лечиле заболените од лепра. Овие крстоносци, овој витешки ред го основале во 12 век.