Орденот на Montjoie е витешки ред кој функционирал за време на крстоносните походи.

Во периодот на втората и третата крстоносна војна (13 век) овој ред се формирал под водството на Пиринејскиот Полуостров, поточно во Шпанија. Овој витешки ред се борел во битка та кај Хатин во 1187 година.