Реторомански јазици

јазично семејство

Реторомански јазици — група јазици од семејството на романските јазици, што ги вклучува повеќе јазици зборувани во североисточна Италија и Швајцарија.

Реторомански
ретски
Географска
распространетост:
Италија, Швајцарија
Класификација:индоевропски
Гранки:

Некои од варијантите се:

Сродни јазици

уреди

Семејството е најсродно со соседните јазици како што се галороманските јазици, окситанскиот, пиемонтскиот, лигурскиот, ломбарскиот, венецискиот и истроромански јазик. Голем број на лексички елементи ги споделува со иберороманските јазици.

Примери

уреди
Македонски Сурселвански Сутселвански Сурмеирански Путер Валадер Гришунски Фурлански Латински Италијански
злато aur or or or or,aur,ar aur aur aurum oro
тешко dir dir deir dür dür dir dûr durus duro
око egl îl îgl ögl ögl egl voli oculus occhio
лесно lev leav lev liger leiv lev lizêr levis lieve
три treis tres treis trais trais trais trê tres tre
снег neiv nev neiv naiv naiv naiv nêf nix (abl.: nive) neve
тркало roda roda roda rouda rouda roda ruede rota ruota
сирење caschiel caschiel caschiel chaschöl chaschöl chaschiel formadi caseolus (formaticus) cacio (formaggio)
куќа casa tgeasa tgesa chesa chasa chasa cjase casa casa
куче tgaun tgàn tgang chaun chan chaun cjan canis cane
нога comba tgomba tgomma chamma chomma chomma gjambe gamba gamba
кокошка gaglina gagliegna gagligna gillina giallina giaglina gjaline gallina gallina
мачка gat giat giat giat giat giat gjat catus gatto
сите tut tut tot tuot tuot tut dut totus tutto
форма fuorma furma furma fuorma fuorma furma forme forma forma
Јас jeu jou ja eau eu jau jo ego io