Георгиј Плеханов

(Пренасочено од Плеханов)

Георгиј Валентинович Плеханов (11 декември 1856 - 30 мај 1918) е руски марксистички филозоф, политичар, историчар, критичар, естетичар и социолог. Најпознати негови дела се „За улогата на личноста во историјата“, „Нашите размислувања“, „Писма без адреса“ и „Уметноста и општествениот живот“.

Георгиј Плеханов