Пит Мондријан

Пит Мондријан (7 март 1872 - Њујорк, 1 февруари 1944), холандски сликар и теоретичар. Како еден од основачите на групата „Де Стил“, во 1920 година објави манифест за „неопластицизмот“. Од 1940 година живееше во САД. Тој е значаен претходник на новото сликарство.

Пит Мондријан