Пешачка структура

Пешачка структура е шаховски поим со кој се означува распоредот на пешаците на шаховската табла. Бидејќи пешаците се најмалку подвижни од сите борбени единици во шахот, пешачката структура е релативно статична и нејзиниот карактер најмногу е условен од стратешката природа на позицијата.

abcdefgh
8
a7 црн пешак
b7 црн пешак
f7 црн пешак
g7 црн пешак
h7 црн пешак
d6 црн пешак
e5 црн пешак
e4 бел пешак
a2 бел пешак
b2 бел пешак
c2 бел пешак
f2 бел пешак
g2 бел пешак
h2 бел пешак
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
Пешачката формација со познатата Болеславскиева дупка

Главни размислувања уреди

Портал  · Историја
Основи

Фигури  · Табла  · Правила
Стратегија  · Тактика  · Запис

Теорија

Отворање  · Средишница
Завршница  · Мат
Пешачка структура  · Принуден потег
Темпо  · Опозиција

Натпреварувања

Олимпијада
Вајк ан Зее  · Линарес  · М-Тел Мастерс
Дортмунд  · Нанѓинг

Организации

ФИДЕ  · ПША

Списоци

Поими  · Книги  · Партии
Отворања  · Силни турнири

Слабостите во пешачката структура, како што се изолираните, двојните или заостанатите пешаци, како и пешачките дупки, често имаат влијание врз понатамошниот тек на партијата. Затоа, потребно е особено внимание, што треба да овозможи нивно избегнување (но има иисклучоци, како на пример Болеславскиевата дупка) и евентуално создавање на прооден пешак. Врз основа на овие структурни слабости, не е можно да се направи поделба на пешачките структури на добри или на лоши. Тоа зависи од карактерот на позицијата и распоредот на фигурите. И покрај тоа, пешачките формации влијаат на стратегијата на игра на шахистите до таа мера, што позицијата не мора да настанува од некое од вообичаените отворања. Симетричните пешачки структури, со врв, кој го најчесто го сочинуваат е- или d-пешаците имаат измамничка симетрија, бидејќи постојат разлики во нивните внатрешни одлики, како што се склоноста на кралевите за рокада на кралското крило.

Една пешачка структура често може да се трансформира во друга. Трансформацијата мора да се анализира внимателно, бидејќи истата може да предизвика промени и во стратегијата.

Поврзано уреди

Корисна литература уреди