Параноја

психичко растројство

Паранојa е инстинкт или мисловен процес кој е под силно влијание на вознемиреност или страв, честопати до степен на заблуда и ирационалност.[1] Параноичното размислување вообичаено подразбира страв од прогон или убеденост дека има некаква завера против самоиот себеси. Паранојата е различна од фобиите, кои подразбираат ирационален страв, но вообичаено не подразбираат и вина кон некого.

Параноја
Други имиња Параноичност
Специјалност Психијатрија, клиничка психологија
Симптоми Недоверба, лажни обвинувања

Изнесувањето лажни обвинувања и општата недоверба кон другите луѓе, исто така, честопати се дел од паранојата.[2] На пример, параноична личност може да се убеди себеси дека некоја случка била намерна кога според повеќето луѓе станува збор за несреќа или случајност. Паранојата е централен симптом на психозата.[3]

Наводи уреди

  1. World English Dictionary (Collins English Dictionary - Complete & Unabridged 10th Edition, 2009, William Collins Sons & Co. Ltd.) 3. informal sense: intense fear or suspicion, esp when unfounded
  2. „Don't Freak Out: Paranoia Quite Common“. Live Science. Associated Press. November 12, 2008. Посетено на September 16, 2018.
  3. Green, C., Freeman, D., Kuipers, E., Bebbington, P., Fowler, D., Dunn, G., & Garety, P. (2008). Measuring ideas of persecution and social reference: the Green et al. Paranoid Thought Scales (GPTS). Psychological Medicine, 38, 101 - 111.