Општинска фудбалска лига - Радовиш

Општинска фудбалска лига - Радовишопштинска фудбалска лига во која се одвиваат фудбалски натпревари, од четврти ранг по квалитет, во Општина Радовиш. Лигата е раководена од Општинскиот фудбалски сојуз Радовиш.

Историја уреди

После 15 години неодржување на натпревари во општинската лига, во 2013 со голема поддршка од Општина Радовиш и градоначалникот Сашко Николов, а во организација на „Општинскиот фудбалски сојуз“, повторно се возобнови „Општинската фудбалска лига - Радовиш“.

Екипи уреди

Во Општинската фудбалска лига - Радовиш во натпреварувачката сезона 2013/14 – биле пријавени 6 екипи, официјално регистрирани и пријавени во ФФМ како фудбалски клубови.

Екипи кој се натпреваруваа во сезоната 2013/14:

Организациска структура уреди

  • Претседател: Васко Стевчев
  • Потпретседател: Коцев Донче
  • Комесар на натпреварувањето: Коцев Донче
  • Членови на Управен Одбор: Васко Ставчев, Коцев Донче (ФК Изведен - с.Ораовица), Коцев Ванчо (ФК Јака - Радовиш), Стоилов Златко (ФК Плачковица - Радовиш), Китанов Блажо (ФК Извор Сениори - с.Калугерица), Шезаи Јашар (ФК Бунарџик - с.Бучим), Игор Чапов (претставник на општина Радовиш), Гонев Живко (ФК Бобовец - с.Ињево), Тушевски Васко (ФК Готен - с.Подареш).
  • Судиска комисија: Ефремов Живко (претседател)
  • Секретар: Ненад Шукриев