Неоплатонизмот е гранка на платонската филозофија која се појавила во III век од н.е.[1] Терминот не опфаќа низа идеи онолку колку што опфаќа низа мислители што започнале од Амониус Сакас и неговиот ученик Плотин (о. 204/5 - 270 н.е.) и кој се протега до шестиот век од н.е. И покрај тоа што неоплатонизмот првенствено ги ограничува мислителите кои сега се познати како неоплатонисти, а не нивните идеи, постојат некои идеи кои се вообичаени за неоплатонистичките системи, на пример, монистичката идеја дека целата реалност може да се изведе од еден принцип, „Единствениот“ .

По Плотниј, во историјата на неоплатонизмот имало три различни периоди: делото на неговиот ученик Порфириј (III до почетокот на IV век); она на Јамблихус (III до IV век) и подоцнежното продолжение на тоа училиште во Сирија; и периодот во V и VI век, кога напредувале академиите во Александрија и Атина. [2]

Неоплатонизмот имал трајно влијание врз последователната историја на филозофијата. Во средниот век, неоплатонистичките идеи биле проучувани и дискутирани од муслимански, христијански и еврејски мислители. Во исламската културна сфера, неоплатонистичките текстови биле достапни на арапски и на персиски преводи, а големи мислители како Ал-Фараби, Соломон ибн Габирол (Авицеброн), Авицена и Мојсеј Мајмонид ги вградиле неоплатонистичките елементи во своето размислување. [3] Томас Акинас имал директен пристап до делата од Прокле, Симпликиј и Псевдо-Дионисиј Ареопагит, а тој знаел и за други неоплатонисти, како Плотин и Порфири, преку половни извори. [4]

Неоплатонизмот исто така имал силно влијание врз повеќегодишната филозофија на италијанските мислители од ренесансата - Марсилио Фичино и Пико дела Мирандола, и продолжува низ универзализмот и современата духовност и нундуализам во XIX век.

Потекло на терминот

уреди

Неоплатонизмот е модерен термин. Терминот неоплатонизам има двојна функција како историска категорија. Од една страна, тој ги разликува филозофските доктрини на Плотин и неговите наследници од оние на историскиот Платон. Од друга страна пак, терминот прави претпоставка за новитетот на толкувањето на Плотин за Платон. Во скоро шест века од времето на Платон до Плотин, постоела непрекината традиција на толкување на Платон, која започнала со Аристотел и со непосредните наследници на академијата на Платон, и продолжила во период на платонизмот, кој сега се нарекува Среден платонизам . Терминот неоплатонизам имплицира дека толкувањето на Плотин за Платон било толку различно од оние на неговите претходници, за што треба да се смета како нов период во историјата на платонизмот. Сепак, некои современи научницитврдат дека само маргиналните разлики ги одделуваат учењата на Плотин од оние на неговите непосредни претходници   .

Дали неоплатонизмот е значајна или корисна историска категорија, сам по себе е централно прашање во врска со историјата на толкувањето на Платон. За поголемиот дел од историјата на платонизмот, вообичаено било прифатено дека учењата на неоплатонистите во суштина се исти со оние на Платон. На пример, ренесансниот платонист, Марсилио Фичино, сметал дека неоплатониското толкување на Платон е автентична и точна претстава на филозофијата на Платон. [5] Иако е нејасно точно кога научниците почнале да ја раздвојуваат филозофијата на историскиот Платон од филозофијата на неговите неоплатонски толкувачи, тие јасно почнале да го прават тоа барем уште во првата деценија на XIX век.

Потекло и историја на класичниот неоплатонизам

уреди

Неоплатонизмот започнал со Плотин во III век. [1] Може да се издвојат три различни фази во класичниот неоплатонизам после Плотин: делото на неговиот ученик Порфири; она на Јамблихус и неговото училиште во Сирија; и периодот во V и VI век, кога цветале академиите во Александрија и Атина . [2]

Хеленизам

уреди

Неоплатонизмот ги синтетизирал идеите од различни филозофски и религиозни културни сфери. Најважните претходници од грчката филозофија биле средните платонисти, како Плутарх, и неопитагорејците, особено Нумениј од Апамеа . Фило, хеленизиран Евреин, го превел јудаизмот во однос на стоичките, платонските и неопитагорејските елементи, и сметал дека Бог е "супра рационален" и може да се достигне само преку "екстаза". Фило, исто така, сметал дека пророчиците Божји го снабдуваат материјалот на морално и религиозно знаење. Најраните христијански филозофи, како што се Јустин и Атинагора Атински, кои се обиделе да го поврзат христијанството со платонизмот, и христијанските гностици на Александрија, особено Валентинус и следбениците на Базилиди, исто така, пресликале елементи на неоплатонизам, [6] иако без неговата ригорозна самостојност .

Сакас

уреди

Амониј Сакас бил учител на Плотин. Преку Амониј Сакас, Плотин можеби бил под влијание на индиската мисла. Сличностите помеѓу неоплатонизмот и ведските филозофии на хиндуизмот довеле неколку автори да предложат едно индиско влијание во нејзиното основање, особено на Амониј Сакас . [7] [8] [9]

Порфири во На едно училиште на Платон и Аристотел навел дека погледот на Амониј бил дека филозофиите на Платон и Аристотел биле во хармонија. Евсевиј и Јером го сметале како христијанин до неговата смрт, додека Порфири тврдел дека се одрекол од христијанството и прифатил паганска филозофија.

Плотин

уреди

Плотин, роден во горен Египет, бил голем египетски [10] филозоф на античкиот свет кој широко се смета за татко на неоплатонизмот. Голем дел од биографските информации за него потекнуваат од предговорот на Порфири во неговото издание на Плотниус Еннеадс . Додека самиот бил под влијание на учењата на класичната грчка, персиска и индиска филозофија и египетската теологија, [11] неговите метафизички списи подоцна инспирирале бројни христијански, еврејски, исламски и гностички метафизичари и мистици низ вековите.

Наводи

уреди
 1. 1,0 1,1 Moore, Edward (n.d.). „Neoplatonism“. Internet Encyclopedia of Philosophy. Посетено на 2 May 2019.
 2. 2,0 2,1 oxfordbibliographies.com
 3. Kreisel, Howard (1997). „Moses Maimonides“. Во Frank, Daniel H. Frank; Leaman, Oliver (уред.). History of Jewish Philosophy. Routledge history of world philosophies. London and New York: Routledge. стр. 245–280. ISBN 978-0-415-08064-4.
 4. „Wayne Hankey, "Aquinas, Plato, and Neo-Platonism" (PDF). Архивирано од изворникот (PDF) на 2017-07-07. Посетено на 2020-05-12.
 5. Allen, Michael J.B. (Summer 1977). „Ficino's Lecture on the Good?“. Renaissance Quarterly. 30 (2): 160–171. doi:10.2307/2860654. JSTOR 2860654.
 6.   Една или повеќе речениците пред наводов вклучуват текст од дело кое сега е во јавна сопственостAdolf Harnack; John Malcolm Mitchell (1911). „Neoplatonism“ . Во Chisholm, Hugh (уред.). Encyclopædia Britannica (11. изд.). Cambridge University Press.CS1-одржување: ref=harv (link)
 7. J. Bussanich. The roots of Platonism and Vedanta. International Journal of Hindu Studies. January 2005, Volume 9, Issue 1, pp 1-2
 8. Harris, R. Baine (ed.), Neoplatonism and Indian Thought, Norfolk Va., 1982: The International Society for Neoplatonic Studies
 9. J.F. Staal, Advaita and Neoplatonism. A Critical Study in Comparative Philosophy. University of Madras, Madras 1961
 10. George Sarton (1936). "The Unity and Diversity of the Mediterranean World", Osiris 2, pp. 406–463 [429–430].
 11. Porphyry, On the Life of Plotinus and the Order of His Books, Ch. 3 (Armstrong's Loeb translation).

  "he became eager to make acquaintance with the Persian philosophical discipline and that prevailing among the Indians"


Надворешни врски

уреди