Мегалит

структура изградена од огромни камени блокови и плочи кои се потпрени еден на друг

Мегалит претставува сложенка од двата старогрчки збора - μέγας (мегас), што значи голем, и λίθος (литос), што значи камен. Кога ќе се каже дека нешто е мегалитско, на пример гроб, опсерваторија и слично, се подразбира дека е направено од прилично огромни камења кои се употребени како основа за некаква структура или споменик. Ги има несекаде во светот, некои се сместени долж Средоземјето, концентрирани во Западна Европа, или само во Англија. Сите тие архитектонски праисториски споменици во суштина имаат свои составни елементи:

Мегалитски гроб, Мане Бра, Бретонија
Клинест гроб од бронзеното доба во областа Бурен во Ирска

Надворешни врски уреди