Алинјемон е мегалитски споменик, од типот на Менхир. Може да биде распореден линиски како на пример Карнак.

Line of upright, angular stones receding into rolling, grassy terrain
Даун Тор, Обединето Кралство